GEO / ENG
საიტის რუკა კონტაქტი
განცხადებები
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!! დაიწყო რეგისტრაცია შემოქმედებით ტურზე

შემოქმედებითი კონკურსისათვის აბიტურიენტთა ონლაინ რეგისტრაცია დაიწყო. რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 17 მაისიდან 7 ივნისის ჩათვლით აკადემიის ვებ. გვერდის მეშვეობით - www.art.edu.ge